top of page

16. Hugelbed

Et hugelbed er et bed som brukes naturens egne økosystem som modell. Dette er en metode innen permakultur. Vi har lagt stokker og kvister av trær/busker, hestemøk, hageavfall og andre planterester i en haug med jord. Slik ble det forskjellige lag av naturlige materialer som komposteres over tid. 
Restene av trær og planter i bedet trekker til seg vann og holder på fuktighet, slik at planterøttene finner vann selv om det er tørt en periode. Hugelbed har derfor også veldig god drenering. Regner det mye vil vannet renne gjennom bedet og tas opp i stokkene i bunnen.
Når tømmerstokker og greiner brytes ned, genereres det også varme i bedet. 
 

Hugelbed kalles også høybed eller kompostbed

Hugelkultur.jpg
bottom of page